odborný dodavatel Investom, s.r.o.
INVESTOM, s.r.o.

Realizujeme zateplení v programu zelená úsporám-kontaktní fasádní systémy, stavební práce.

zateplování, tmely, lepidla, veřejné osvětlení, velkoplošné displejebaner.gif, 1241 kB

ZELENÁ ÚSPORÁM

Společnost INVESTOM, s.r.o. je v seznamu odborných dodavatelů v programu Zelená úsporám Zelená úsporám je program Ministerstva životního prostředí zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje domácnosti v rodinných a bytových domech.

Popis programu

Program Zelená úsporám je zaměřen na podporu instalací zdrojů na vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie, ale také investic do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách. V Programu je podporováno kvalitní zateplování rodinných domů a bytových domů, náhrada neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace těchto zdrojů do nízkoenergetických novostaveb a také výstavba v pasivním energetickém standardu.
Podpora v rámci programu Zelená úsporám je nastavena tak, aby prostředky mohly být čerpány v průběhu celého období od vyhlášení programu do 31. prosince 2012. Žádosti o podporu budou přijímány do konce trvání Programu, nebo do vyčerpání finančních prostředků Programu. O dotaci lze žádat jak před realizací opatření, tak po ní. Podporu je možné poskytnout na zařízení instalovaná v obytných domech, nikoli např. v objektech určených k individuální rekreaci nebo průmyslových objektech, a to ani v případě, že zde má žadatel trvalé bydliště.

Program je členěn do tří oblastí podpory:

1. Úspora energie na vytápění
• Celkové zateplení
• Dílčí zateplení
2. Výstavba v pasivním energetickém standardu
3. Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody
• Výměna neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla
• Instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb
• Instalace solárně-termických kolektorů

Dotační bonus za vybrané kombinace opatření - některé kombinace opatření jsou zvýhodněny dotačním bonusem (pouze při současném podání žádosti a maximálně jednou pro daný objekt i při využití více z uvedených kombinací)

Adresa krajského pracoviště SFŽP ve Zlíně : J.A.Bati 5520 (budova č. 22), Zlín, telefon : 577 522 273–5

V nabídce firmy Investom s.r.o. najdete tmely a lepidla holandské značky SIMSON. Na klíč dodáváme veškeré stavební práce, zateplení budov novostaveb i rekonstruovaných domů.
INVESTOM, s.r.o., Fryštácká 653,
763 14 Zlín
e-mail: investom @ investom.cz
telefon: 737 259 860
Copyright © Jerry 2007-2014